Renata Grillo

Muusikko - Piano opettaja - Musiikkikasvattaja

Renata Grillo

Muusikko - Piano opettaja - Musiikkikasvattaja

Suuri intohimo - A big passion

 

Valmistuin pianistiksi 23-vuotiaana Italiassa. Musiikki oli minun ensimmäinen suuri intohimo, mutta olin kiinnostunut myös tieteistä ja myöhemmin sain kasvipatologian tohtorintutkinnon. Tieteellinen tutkimus vei minut Suomeen, missä työskentelin tutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa ja lopulta asettuin asumaan. Toisen ja kolmannen lapsen syntymisen jälkeen vietin pitkän äitiysloman, jonka aikana tutustuin perinteiseen suomalaiseen lastenmusiikiin, joka herätti mielenkiinnon varhaisiän musiikkikasvatukseen. Osallistuin Soili Perkiön kurssille Sibelius-Akatemian avoimessa yliopistossa. Vuonna 2010 perustin Italialaisten Yhdistyksen ry:n tuella ensimmäisen italialaisen musiikkileikkikoulun Suomessa, Giocar Cantando. Työskentelen tällä hetkellä musiikkikasvattajana, vetämällä Giocar Cantando:n kursseja ja musiikkipajoja Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa, sekä pianon opettajana yksilöille ja ryhmille.

I graduated as a pianist at the age of 23 in Italy. Music was my first great passion, but I was also interested in Sciences and later got a Doctoral degree in Plant Pathology. Scientific research brought me to Finland where I worked as a research fellow at The Finnish Forest Research Institute and eventually settled down. After my second and third child were born, I spent a long maternity leave. This gave me the opportunity to admire the richness of Finnish traditional music for children and getting interested in early music education. I attended Soili Perkiö’s courses on Music Education at Early Stages at Siba Open University. In 2010 I founded the first Italian music playschool in Finland, Giocar Cantando, with the support of the no-profit Association of Italians in Finland. I'm currently working as a music educator leading the courses of Giocar Cantando, as well as carrying out music labs for school-age children and teaching piano for individuals and groups.